Forberedelse af import

Før du starte med at importere data i Fenerum er det vigtigt at de dine excel filer opfylder Fenerums formkrav.

Du kan se oversigten her, og samtidig downloade excel skabeloner, så du er sikker på at dine uploads er korrekte: https://app.fenerum.com/importers/documentation/account/

Import af excel filer i Fenerum

Efter at du har udfyldt dine excel ark, skal de importeres i Fenerum.

Dette gør du ved at gå til

- Settings

- Import data

- Vælg den filtype du ønsker at importere

Herefter får du besked om hvor mange linjer vi succesfuldt har importeret:

Fejlretning i excel importen

Hvis der mangler data i det excel ark du ønsker at uploade, vil du få en fejl oversigt med en detaljeret beskrivelse af hvilke kolonner der er forkerte / mangler data.

Dette ser således ud i Fenerum:

Når linjerne er blevet rettet, uploader du bare excelarket igen og så er alt data importeret korrekt.

Did this answer your question?