Hvordan starter man?
Første step er at gå ind under integration under settings, inde i Fenerum.

Her efter finder du Dinero integration knappen, som befinder sig uden E-conomic.API og Organisations id

Det første der bliver spurgt efter, er jeres API Key og jeres organisations id.

Organisations id, findes på jeres Dinero side, nederest i venstre hjørne.

API Key, findes under "integration".

Kopir din nøgle og indsæt den i API Key feltet.

Opsætning af kontoer
Herunder udfyldes.

Revenue accounts

Future revenue account

Forudbetalte poster

Default revenue account

Omsætning udland

Default revenue account eu

Omsætning EU

Per country revenue accounts = Omsætning DK

Note: Omsætningen kan specificeres på produktniveau under revenue groups.


Payments accounts

Bank account

Bank konto

Card payments account

Kort betalings konto

Direct debit payments account

Leverandør service betalings konto

Fee account

Gebyr konto

Debtor settlement account

Debitorudligning

OBS: Balancekonto der bruges ved kreditnotaer. Denne skal du selv oprette.

Debtor and supplier account

Dinero debtor account

Fælleskonto for dine kunder i Dinero. Ex. 53000 debitorer. Denne skal selv oprettes.

Dinero supplier account

Fælleskonto for alle udgiftsposteringer der sendes til Dinero fra Fenerum.

Did this answer your question?