OBS: Denne artikel gælder kun invoices som endnu ikke er blevet betalt. Dette betyder at faktura status skal være open.

Del 1: Oprettelse af manuel kreditnota


Step 1: New draft invoice line
Opret en draft invoice line med et negativt beløb svarene til det udstående beløb. F.eks. Hvis du ønsker at udligne en faktura på 118,75 Kr. skal du indsætte ( -118,75 Kr.) for at balancen går i 0 Kr.

Du kan udfylde Description med en valgfri titel. F. eks kreditering af en bruger.

Dertil skal du sikre dig at "Collect VAT" og "Include in next renewal invoice" er slået fra, som vist på billedet under.

NOTE: Den angivede dato skal være dags dato, hvis du ønsker at udligne balancen med det samme. Hvis det ikke er tilfældet, skal dato feltet udfyldes med den ønskede udlignings dato.

Efter du har udfyldt draft invoice line med det ønskede beløb og udlignings dato, skal du trykke på save knappen. Det er nu muligt at se din handling under draft invoice lines.

Step 2: Draft invoice lines

Tryk på generate invoice.

Step 3: Generate pending invoices

Her vælger du collection method, som skal være samme opkrævningsmetode som den oprindelige faktura er udstedt i.


Payment terms - sættes til 0 hvis betalingen skal finde sted samtidig modtagelse af invoicen, eller efter behov.

Efter du har trykket på save vil denne faktura automatisk blive oprettet som en kreditnota, da beløbet er negativt.

Del 2: Match kreditnota med originalfaktura

Step 1: Find kreditnotaen

Den nemmeste måde at finde din nylig oprettet invoice er ved at scrolle ned til Last 5 invoices og lokalisere den.

Tryk på Credit Note teksten.

Step 2: Klik på apply credit to
Efterfulgt skal du trykke på Apply credit to som vidst på billedet under.

Step 3: Apply credit note to invoice
Herunder vælger du den faktura du ønsker at udligne ud fra dens invoice number .

Step 4: Transactions
Nu kan du under transactions se at der er en settlement og den har statusen Paid. Hvis du trykker på fakturaen kan du se at balancen er blevet udlignet.

Step 5: Invoice XXXX (Paid)

Invoice balance viser nu 0 Kr.

Did this answer your question?