Håndtering af kvitteringer

Upload kvitteringer i Fenerum
Du uploader dine kvitteringer ved at bruge APP'en Scanner Pro. Du finder opsætningsguiden her: http://support.fenerum.com/en/articles/2630697-expense-management-setup. 

Hvis du registrerer din inbound email i et workflow i APP'en vil dine kvitteringer automatisk blive omdannet til PDF og uploaded i Fenerum. 


Opret leverandører
Når kvitteringer uploades i Fenerum, vil leverandøren (Firmaet) automatisk blive oprettet som en leverandør:

Sådan tilføjer du en omkostningskonto fra e-conomic til din leverandør:

 1. Klik på suppliers (Findes nederst under expenses)

 2. Vælg den supplier du gerne vil tilføje kontoen til 

 3. Klik på edit supplier

 4. Vælg hvilken udgiftskonto fra din kontoplan i e-conomic ydelser fra denne leverandør skal bogføres på

Eksempel på Supplier med udgiftskonto. 

Håndtering af leverandørfakturaer

Upload af leverandørfakturaer i Fenerum
Brug din inbound emailadresse til automatisk at videresende leverandørfakturaer fra egen mailadresse og direkte til Fenerum. 

Sådan finder du din inbound emailadresse:

 1. Klik på integrations under settings

 2. Kopier inbound emailadressen og brug denne til at videsende leverandør fakturaer og til at uploade kvitteringer i dit workflow i APP'en Scanner Pro

Eksempel på inbound email adresse:


Det er muligt at oprette leverandører på samme måde som ved håndtering af kvitteringer.

Bankafstemning

Upload af bankposteringer
Du kan nemt uploade dine posteringer fra din erhvervsbank direkte i Fenerum. Dette gør det muligt at afstemme banken direkte, så du nemt kan klare den daglige bogføring.

Sådan uploader du dine posteringer i Fenerum:

 1. Klik på bank accounts (Findes under expenses)

 2. Vælg den konto 

 3. Vælg Excel eller csv fil og husk at vælge den rigtige bank

 
Match udgifter med betalinger

 1. Vælg den bankkonto / betalingskort du ønsker at lave afstemningen på

 2. Klik på en postering hvor der er et match

Hvis der allerede er valgt leverandør skal man bare acceptere det valgte match og trykke ok, så overføres bilaget automatisk til dit ERP system.

Manglende match
Hvis der ikke er et direkte match på bankposteringerne, gøres følgende:

 1. Klik på receipts

 2. Klik på et bilag i listen

 3. Sørg for at opdatere dato, beløb og valutakurs og sørg for at dato på indbetalingen matcher med datoen på kvittering / leverandørfakturaen

Did this answer your question?